Stil və həyat tərzi bir arada

Bu xanımları birləşdirən 2 şey var :Stil və Velo sevgisi:) Dünyanın müxtəlif ölkələrindən olan bu modabazların həyat tərzi və stili bir arada ahəng yaradır.