A-Line nədir ?

A -Line

Çiyinlərdən daha kip oturan ,qoltuq altı ,beldən -çanaq hissəyə doğru enlənən və A rəqəmini xatırladan siluet A -Line adlanır. 1950 ci illərdə Christian  Dior tərəfindən belə geyimlərdizayn edilmişdir.