Embroidery nədir?

Embroidery
Dəb aləmində istifadə edilən bu söz -parça üzərində eyni və ya müxtəlif rənglərdə olan əl (maşın da ola bilər ) ilə ornamentlərin işlənməsidir.Etnik qrup və ərazilərdən asılı olaraq ,müxtəlif ola bilər.