D’orsay və ya Slipper nədir?

D’orsay shoe və ya  slipper

Dabanı və pəncə hissəsi bağlı olan ,lakin kənarlardan (öndən) kəsimi olan ayaqqabılardır.Müxtəlif hündürlükdə dabanlarda ola bilər.Lakin ,ən çox yerdən olan dabanlarda görmək olar .  1800- cü illərdə Parisdə yaşayan Count d’Orsay adı ilə bağlıdır.